Voor niets gaat de zon op…

…en dat komt mooi uit. Voor onze Masterclass ‘Versnelling van de Energietransitie’ zijn namelijk ook dit jaar twee WildCards beschikbaar. Met een WildCard kan een deelnemer kosteloos deelnemen aan deze vijfdaagse Masterclass die in mei van start gaat.

Wij geloven dat diversiteit de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk maakt en versnelt. De kwaliteit onderwijs die wij bieden gaat echter gepaard met een prijs die voor sommigen minder toegankelijk is. Om deelname voor iedereen mogelijk te maken, geven wij twee WildCards weg. Zo kunnen ook gemotiveerde veranderaars met een klein budget meedenken en leren  over een nieuw energiesysteem. Meer weten? Ga naar de cursuspagina voor meer informatie over de Masterclass.

Masterclass ‘Versnelling van de Energietransitie’ biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk. Vijf samenhangende vragen vormen de rode draad van de cursus:

1) Systeem- en probleemanalyse: Welke grote veranderingen voltrekken zich momenteel in het energiesysteem? Hoe laten deze veranderingen zich duiden?

2) Toekomstvisie: Hoe ziet een duurzaam energiesysteem voor Nederland er uit? Welke alternatieven bestaan er voor de vraag naar warmte, elektriciteit en transport in de verschillende sectoren? Wat betekent decentralisering van het energiesysteem?

3) Positioneren: Welke rol kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor zich zelf kiezen om de energietransitie lokaal te faciliteren? Welke randvoorwaarden en dilemma´s doen zich hierbij voor?

4) Activeren: Hoe creëer je draagvlak voor energietransitieprojecten en hoe stimuleer je al bestaand maatschappelijk initiatief? Hoe communiceren overheden en maatschappelijke partijen hun keuzes naar doelgroepen, de media en het brede publiek?

5) Al doende leren: De transitie is een continu leerproces. Hoe kunnen geleerde lessen geborgd worden?

Deelnemers werken gedurende de masterclass aan het (door)ontwikkelen van een eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundige perspectief. De Masterclass is er op gericht om je kennis en netwerk te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert. Meer weten over de WildCard? Neem contact op met Mees Schouwenaar of ga direct naar de aanmeldpagina en lees over de voorwaarden.

wildcard