Masterclass Transition Monitoring

When coordinating transition projects or setting up a transition arena, it’s likely that you also develop questions about monitoring and evaluation. Evaluating a social innovation or transition experiment probably brings along new challenges. Measuring impact, setting up a learning lab or monitoring new developments, requires new skills. The three-day Masterclass Transition Monitoring helps.

[Dutch] In deze cursus leggen dr. PJ Beers (DRIFT) en dr. Barbara van Mierlo (Wageningen Universiteit), uit hoe u transitiemonitoring in de praktijk kunt toepassen en hoe u aan de slag kunt met onder andere reflexieve monitoring, één van de basisprincipes in transitiemonitoring. PJ Beers: “Klassieke monitoring van het type ‘meten en beoordelen’ gaat vooral uit van zekerheid en onafhankelijkheid. Maar transitie- en transformatievraagstukken kenmerken zich juist door onverwachte obstakels en kansen. Pas tijdens het proces wordt duidelijk wat echt belangrijk is en dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden. Daarom ligt bij transitiemonitoring het accent op leren en bijsturen.”

In de masterclass is veel ruimte voor de praktijk. “Een deelnemer uit de vorige Masterclass Transitiemonitoring zat met een uitdaging: de raad had behoefte aan een monitoringsraamwerk om te bepalen of de transformatie van het sociale domein goed verliep. Hoeveel personen ontvangen welke soort voorzieningen, over welke periode, tegen welke kosten en met welk resultaat? Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, een van de gemeentelijke doelstellingen, viel echter lastig in traditionele monitoringsvormen te vatten. Dit proces vraagt om een andere aanpak, een ander monitoringsinstrument en een langere periode. In de masterclass hebben we gewerkt aan het opzetten van de contouren van deze nieuwe monitoring, waarin de raad meedenkt over de kwalitatieve impactmeting. En dat is belangrijk, want een transitie moet op alle niveaus plaatsvinden”, aldus Beers.

De masterclass Transitiemonitoring is bedoeld en ontwikkeld voor overheidsmedewerkers die zich bezig houden met transitie en transformatie, bijvoorbeeld beleidsambtenaren die zich bezig in de zorg houden met inkoop en contractmanagement, als ook voor beleidsmakers, zoals programmamanagers. Deelnemers zijn op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van transities. Heeft u interesse of behoefte aan meer informatie, neem dan een kijkje op de cursuspagina. Twijfelt u of u tot de doelgroep hoort of hoort u niet tot de doelgroep maar heeft u toch interesse? Neem dan contact op met PJ Beers: beers@drift.eur.nl.

Cape Dorset Mural