Fast track Transition Management

On September 18 starts a new episode of our fast track course in transition management. These intense ‘Transition 4-Days’ are specially designed for social entrepreneurs and other innovative professionals.

Deze verkorte cursus transitiemanagement is een unieke kans om van én met andere pioniers meer te leren over transities richting duurzaamheid.

Onze samenleving kent problemen die onoplosbaar lijken. Dit soort problemen vraagt om structurele verandering van maatschappelijke systemen. Om verandering in gang te zetten is het noodzakelijk de vanuit de huidige maatschappelijk stelsels gevestigde patronen te doorbreken en zo nieuwe structuren een kans te geven.

Vaak loop je hier als klein initiatief, zelfstandig ondernemer of tegendraadse professional in voorop. Maar hoe verhouden jouw activiteiten zich tot de grotere maatschappelijke bewegingen? En hoe ga je als persoon om met de weerstand die vaak gepaard gaat met het bewegen buiten gebaande paden? Transitiemanagement biedt een vernieuwend perspectief op de eigen praktijk en laat zien hoe maatschappelijke vernieuwing richting duurzaamheid kan worden gegidst.

Tijdens de 4 daagse werken we vanuit de eigen ervaring en praktijk van de deelnemers. Het programma zal bestaan uit inspirerende en uitdagende lezingen afgewisseld met interactieve werkvormen, waarin van en met elkaar leren centraal staat. Op speelse wijze wordt de ‘Transitiemanagement Cyclus’ doorlopen en doorleefd, waarbij elke bijeenkomst 1 van de 4 onderdelen aan bod komt:

Dag 1: de transitie-arena en systeemanalyse

Dag 2: toekomstvisies en transitiescenario’s

Dag 3: transitie-experimenten

Dag 4: evaluatie en reflexief leren

Tijdens deze 4-middaagse cursus leer je al doende meer over de aanpak van transitiemanagement.

  • Een programma met inspirerende en uitdagende lezingen, afgewisseld met interactieve werkvormen.
  • Het docententeam wordt gevormd door onderzoekers en docenten van DRIFT en de Transition Academy en Mimi Slauerhoff, initiator en begeleider van transitietrajecten in de praktijk.
  • Kosten: €1000,- ex. BTW. Startende ondernemers (<2 jaar ervaring) kunnen deelnemen voor het gereduceerde tarief van €600,- ex. BTW.

Meer weten over deze cursus? Bezoek onze cursuspagina en schrijf je in!

4d