Rotterdam meets Antwerp at Transition 4-Days 2016

April 2016 sets the stage for a new episode of our fast track course in transition management. The ‘Transition 4-Days’ is specially designed for social entrepreneurs and other innovative professionals.

The Transition 4-Days 2016 edition hosts a début: we will leave Rotterdam for 1 day to search for transition ideas in the biggest harbour city of our southern neighbours: Antwerp.

[More in Dutch]

Voor wie? De verkorte cursus transitiemanagement is een unieke kans om van én met andere ondernemers, veranderaars, kantelaars en pioniers meer te leren over transities richting duurzaamheid. De uitnodiging staat open voor ambitieuze deelnemers uit alle mogelijke sectoren – van zorg tot retail, van ICT tot kunst.

Waar gaat de vierdaagse over? Onze samenleving kent problemen die onoplosbaar lijken. Of deze problemen nu van economische, sociale of ecologische aard zijn (of, zoals vaak, een combinatie van), ze vragen om structurele verandering van maatschappelijke systemen. Om deze verandering in gang te zetten is het noodzakelijk de vanuit de huidige maatschappelijk stelsels gevestigde patronen te doorbreken en zo nieuwe structuren een kans te geven.

Vaak loop je hier als klein initiatief, zelfstandig ondernemer of tegendraadse professional in voorop. Maar hoe verhouden jouw activiteiten zich tot de grotere maatschappelijke bewegingen? En hoe ga je als persoon om met de weerstand die vaak gepaard gaat met het bewegen buiten gebaande paden? Transitiemanagement biedt een vernieuwend perspectief op de eigen praktijk en laat zien hoe maatschappelijke vernieuwing richting duurzaamheid kan worden gegidst.

Wat brengt de 4-daagse? Tijdens de 4 daagse werken we vanuit de eigen ervaring en praktijk van de deelnemers. Het programma zal bestaan uit inspirerende en uitdagende lezingen afgewisseld met interactieve werkvormen, waarin van en met elkaar leren centraal staat. Op speelse wijze wordt de ‘Transitiemanagement Cyclus’ doorlopen en doorleefd, waarbij elke bijeenkomst 1 van de 4 onderdelen aan bod komt:

  • Dag 1: de transitie-arena en systeemanalyse
  • Dag 2: toekomstvisies en transitiescenario’s
  • Dag 3: transitie-experimenten
  • Dag 4: evaluatie en reflexief leren

Tijdens deze 4-middaagse cursus leer je al doende meer over de aanpak van transitiemanagement.

Wanneer? De cursus vindt plaats op vier aaneensluitende vrijdagmiddagen (van 13.00 – 17.30)  in het voorjaar van 2016:  1, 8, 15 en 22 april 2016.

Het docententeam wordt gevormd door onderzoekers en docenten van DRIFT en de Transition Academy en Mimi Slauerhoff, initiator en begeleider van transitietrajecten in de praktijk.

Meer weten over deze cursus? Bezoek onze cursuspagina en schrijf je in!

Transition 4-Days