Dr.ir. Suzanne van den Bosch

Lecturer & Trainer

Researcher, advisor & facilitator, SUSi

Suzanne van den Bosch is onafhankelijk onderzoeker, adviseur en facilitator in innovatie en transities. Ze werkt graag met creatieve, visionaire en pionierende mensen, om een gezondere en duurzame wereld te creëren. Suzanne is praktijkgericht en daardoor sterk in het vertalen van transitietheorie naar de praktijk en vice versa. Haar expertise omvat duurzame ontwikkeling, innovatie- en transitiemanagement. Haar proefschrift (2010) ging over ‘transitie-experimenten’: innovatieprojecten die bijdragen aan fundamentele veranderingen in denken, doen en organiseren (transities). Een belangrijke uitkomst was een conceptueel raamwerk over het verdiepen, verbreden en opschalen van transitie-experimenten. Dit model kan gebruikt worden voor het analyseren en managen van innovatieprojecten, die in potentie kunnen bijdragen aan transities.

Suzanne heeft ervaring met het ‘transitioneren’, selecteren, begeleiden, monitoren en/of evalueren van innovatieprojecten en transitieprogramma’s. Met haar bureau SUSi richt ze zich op de transitie naar duurzame zorg en geeft ze diverse workshops/trainingen over (systeem)innovatie en transities.

Experience

  • 2013: Facilitator of a scenario trajectory for the Cooperating Health Funds (SGF), together with the foundation STG/Health Management Forum. STG/HMF was the Dutch network for futures research, strategy development and healthcare innovation.
  • 2006-2010: Action researcher in Transition Programme in Long-term Health Care, Transumo and Learning for Sustainable Development (LVDO) programme.

Relevant Publications

  • Teije Gorris and Suzanne van den Bosch (2012). Applying Transition Management in Ongoing Programmes and Projects in the Netherlands: The Case of Transumo and Rush Hour Avoidance. In: Geerlings, H., Shiftan, Y. and Stead, D. (Eds.). Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals and Institutions.
  • Van den Bosch (2010). Transition experiments. Exploring societal changes towards sustainability. PhD-Thesis. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.Raven, R., Van den Bosch, S. and Weterings, R. (2010). Transitions and strategic niche management: towards a competence kit for practitioners. International Journal of Technology Management 51(1), 57-74.
  • Suzanne van den Bosch and Jan Rotmans (2008). Deepening, Broadening and Scaling up. A framework for steering transition experiments. Essay 02, Delft/Rotterdam: Knowledge Centre for Sustainable System Innovations and Transitions (KCT).
  • Rene Kemp en Suzanne van den Bosch (2006). Transitie-experimenten. Praktijkexperimenten met de potentie om bij te dragen aan transities. Delft/Rotterdam: KCT.