Dr. Saartje Sondeijker

Lecturer & trainer

Senior Staff Member, Vilans

Saartje Sondeijker is senior onderzoeker en adviseur bij In voor zorg!, een stimuleringsprogramma van VWS en Vilans in de langdurende zorg. Haar rol is om zorgorganisaties te ondersteunen in het aanjagen van de kanteling naar meer maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de burger en het samengaan van welzijn, participatie en zorg. De ondersteuning vindt plaats vanuit zowel organisatie- , samenwerkings- als netwerkperspectief . Saartje benut hierin haar expertise die ze heeft opgedaan tijdens haar promotie onderzoek over transitiemanagement bij DRIFT. Haar onderzoek richtte zich op visie ontwikkeling en procesmanagement: het interactief met partijen in een regio komen tot een gedeelde taal, visie en ontwikkeltraject met bijpassende transitie-agenda. Daarnaast  heeft Saartje bij diverse advies- en onderzoeksbureaus ervaring opgedaan met projecten rondom burgerparticipatie, -behoeften en wijkontwikkeling.

Experience

  • Senior onderzoeker en adviseur in complexe, bestuurlijke verandervraagstukken in de zorg.
  • Gastdocent post-academische Masterclass “Transition Management” (2008-2014).
  • Ontwikkelaar van scenario methodiek voor transitieprocessen in de zorg.

Relevant Publications

  • Sondeijker, S.A.G.C., (2009). Imagining Sustainability. Methodological building blocks for transition scenarios. ISBN: 978-90-8559-565-6.
  • Sondeijker, S.A.G.C en van Dijk, H. (2010). Gemeenten missen ‘feeling’ in omgang met burgers. Blad Stadswerk.
  • Sondeijker, S.A.G.C. (2008). Transitiescenario’s op maat: transitieagenda wonen en zorg. Eindrapport voor project bij Stichting MAAT te Nijmegen. DRIFT, Rotterdam.