Onze visie

De sociale, financiële en ecologische uitdagingen van de 21e eeuw vereisen radicaal nieuwe manieren van denken en doen. De diep gewortelde problemen in maatschappelijke systemen zoals de economie, de zorg en de gebouwde omgeving, leiden tot structurele verandering op de lange termijn.

Dit proces van transitie is complex en onvoorspelbaar, maar biedt ook de kans om ons in te zetten voor een duurzamer alternatief. Een continu proces van zowel collectief als individueel leren is hierbij cruciaal.

Het is onze missie om mensen en groepen die zich in willen zetten voor radicale verandering, te ondersteunen via onderwijs en training over transities.

De Transition Academy werkt samen met universiteiten, organisaties, innovatie hubs en trainingsinstituten om transdisciplinaire en innovatieve leertrajecten te ontwikkelen. Samen bieden we studenten, professionals en ondernemers de kennis en handvatten die zij nodig hebben om bij te dragen aan een duurzame en veerkrachtige wereld.

Wij bieden:

  • Onderwijs en training over een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid en transities
  • Programma´s voor studenten, professionals, ondernemers en vernieuwers uit de praktijk.
  • Een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak gegrond in de theorie en praktijk van transities
  • Een internationaal platform voor samenwerking tussen praktijkdeskundigen en onderzoekers
  • Een unieke combinatie van kritische reflectie, praktische tools en systematische analyse
  • Nieuwe perspectieven op complexe sociale en politieke dilemma’s rond thema’s als financiële instabiliteit, klimaatverandering, participatieve democratie en de verzorgingsstaat onder druk.