Masterclass Voedseltransitie

2e Editie

Deze masterclass is afgelopen. Na de zomer starten we met een nieuwe editie met open inschrijving. Binnenkort verschijnt de nieuwe cursusbeschrijving. U kunt uw interesse al doorgeven aan Sandra van Kampen.

In deze vijfdaagse Masterclass nemen we je mee in het transitiedenken. Je maakt kennis met de belangrijkste problemen in ons voedselsysteem, leert hoe veranderingen werken en hoe je daar binnen je eigen praktijk aan bij kunt dragen. We gaan op excursie naar interessante voorbeeldbedrijven en bieden een keur aan gastdocenten: wetenschappers, vernieuwende ondernemers, frisse denkers en dwarse kijkers.

Wil je met jouw werk bijdragen aan een beter voedselsysteem? En wil je deel uitmaken van een groep vernieuwers die werkt aan een echte omslag naar gezond en duurzaam voedsel? Dan is de vijfdaagse Masterclass Voedseltransitie iets voor jou.

Achtergrond
Om op termijn negen miljard mensen te kunnen voeden en de aarde leefbaar te houden, is een radicale omslag is nodig. We moeten op zoek naar een heel andere manier van eten produceren en consumeren. Gelukkig groeit het aantal mensen en initiatieven dat op onderzoek uit is. Er wordt volop geëxperimenteerd met beloftevolle innovaties op het gebied van kortere voedselketens, meer plantaardig en minder dierlijk, minder afval, uitstoot en verspilling en het sluiten van landbouwkringlopen.

In de praktijk blijkt veranderen echter ingewikkeld. We zitten vast in oude structuren, denkpatronen en in gevestigde belangen. Koplopers komen vaak met waardevolle innovaties, maar hebben moeite in de markt een gelijk speelveld te veroveren. Zo’n 15 tot 20% van de consumenten wil best andere keuzes maken, maar weet onvoldoende welke alternatieven voor handen zijn.

Doelgroep en doel
De Masterclass Voedseltransitie is een meerdaagse training bedoeld voor mensen die werken aan een ander voedselsysteem en deel willen uitmaken van een groep vernieuwers. Samen zorgen we ervoor dat de omslag naar een gezond en duurzaam voedselsysteem dichterbij komt.

 

Deelnemersaantal
Aan deze Masterclass kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie van (gast)docenten op de eigen leerbehoeften.

De opzet en werkwijze van de Masterclass
De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen van 10 – 17 uur. De leerdagen zijn verspreid over een periode van een drie maanden. Tussendoor en tijdens de leerdagen werkt u d.m.v. gerichte opdrachten aan uw eigen transitiecasus: een project, programma en/of plan van aanpak binnen uw werk dat zich richt op de transitie naar gezond en duurzaam voedsel.

Deelnemersaantal
Aan de Masterclass kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie van (gast)docenten op de eigen leerbehoeften.

Om voldoende interessante bedrijven en initiatieven te kunnen bezoeken, vindt de masterclass steeds op een andere locatie plaats. In principe zorgt u zelf voor vervoer, maar we ondersteunen graag bij het met elkaar meerijden of ophalen/brengen naar de trein.

Actie tijdens de 1e MC Voedseltransitie
Actie tijdens de 1e MC Voedseltransitie

Data
N.B. de inhoud van deze dagen staat nog niet vast; ook kan de volgorde nog veranderen.

Dag 1 – Maandag 23 november ’15 Beweging in de voedselketen
Dag 2 – Maandag 7 december ’15 Innovatie in de veehouderij
Dag 3 – Maandag 11 januari ’16 Innovatie in (glas)tuinbouw /akkerbouw
Dag 4 – Maandag 1 februari ’16 Voeding en gezondheid
Dag 5 – Maandag 15 februari ’16 Eiwittransitie en de rol van de consument.


Programma

Klik hier voor een voorproefje van het programma en de verschillende onderdelen

Publicatie
Na afloop van de eerste vijfdaagse Masterclass Voedseltransitie wordt een publicatie gemaakt met interviews met de verschillende transitie-experts, gastdocenten, vernieuwende praktijkvoorbeelden en een paar reflecties op de eigen cases van de deelnemers. Deze publicatie zal uiteraard ook beschikbaar zijn voor de tweede editie van de masterclass.

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, blijven de door deelnemers ingebrachte cases tijdens de leergang in principe intern, tenzij deelnemers hun casus zelf extern willen presenteren.

Team van docenten en sprekers

Het docententeam bestaat uit een divers gezelschap van wetenschappelijk experts, ondernemers en ervaringsdeskundigen op het gebied van transitiemanagement, voedsel, landbouw, stadslandbouw, veehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, keteninnovatie, lokaal voedsel en de rol van de consument. Aan de eerste editie van de masterclass werkten onder anderen mee: wetenschappers, Flor Avelino en PJ Beers (DRIFT), Han Swinkels (HAS), Prof. Olaf van Kooten (WUR/Inholland), Gaston Remmers (Habitus, voorheen CAH Vilentum), dr. Ben van Ommen (TNO) en de ondernemers Jaap Korteweg (Vegetarische Slager), Jos Looije (Looije tomaten), Arthur Nijhuis (Rechtstreex), Bas Cloo (Dutch Cuisine), Ado Bloemendal (Pure Graze), René van den Cruijsem (Alpro) en vele anderen. Sandra van Kampen begeleidt en coördineert het team, treedt op als docent en brengt haar eigen expertise en visie in.

Investering
We bieden deze cursus aan voor € 2000,- exclusief BTW.

Meer informatie en aanmelden

De Masterclass Voedseltransitie is een initiatief van De schaal van Kampen en wordt georganiseerd door Sandra van Kampen in samenwerking met de Transition Academy. Van Kampen is expert in het aanjagen van de voedseltransitie en deed dit tot eind 2014 bij actieorganisatie Urgenda. Zij helpt vaak en graag ondernemers en andere initiatiefnemers met duurzame (voedsel)initiatieven en heeft veel ervaring met het opzetten van vernieuwende programma’s en projecten op zoals het platform NieuwVers, het manifest Building the Foodrevolution, 40 dagen duurzaam eten, de Peulenparade en Dutch Cuisine in het horeca-onderwijs.

De Masterclass voedseltransitie is een samenwerking tussen de Schaal van Kampen, Transition Academy / DRIFT en vele vernieuwende wetenschappers en ondernemers. Aanmelden kan via deze website (link ‘Aanmelden’ bovenaan in de rechterkolom van deze pagina).

Eerst nog meer informatie nodig? Neem dan contact op met Sandra van Kampen op sandra@deschaalvankampen.nl of 06 4709 6720.

 

Download ook de flyer!