Nieuwe publicatie online n.a.v. Masterclass Sociaal Domein

Op basis van de ingebrachte casussen en ervaringen van deelnemers aan de Masterclass Transitiemanagement in het Sociaal Domein 2014 hebben de VNG, BZK en DRIFT een gezamelijke publicatie uitgebracht. Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van de processen die bij grote maatschappelijke veranderingen spelen, zowel vanuit de theorie als de praktijk van transities. Ook reflecteert DRIFT op de ervaringen van de deelnemers van de eerste masterclass. Hiermee ontsluiten we kennis voor iedereen die betrokken is bij het sociaal domein en die geïnteresseerd is in het bredere perspectief.

Web-VNG-Publicatie

Lees de publicatie online:

 

Voor meer informatie over de eerstvolgende Masterclass zie: