Nieuwe lichting transitiemanagers Sociaal Domein

Donderdag 14 oktober vond de finale plaats van de zevendaagse VNG Masterclass Transitiemanagement in het Sociaal Domein. De groep deelnemers bestond uit transitie- of transformatiemanagers in het sociaal domein, werkzaam bij gemeentes verspreid over hele land.

Dat iedere gemeente op haar eigen manier met de nieuwe inrichting van de gemeentelijk zorgtaak worstelt, werd duidelijk tijdens de casuspresentaties in de ochtend. Toch zijn er zeker ook overeenkomsten. En niet het ‘uitrollen’ van een geslaagde oplossing bleek het Ei van Columbus, maar juist de tijd nemen om tot nieuwe, gezamenlijke oplossingen te komen.

Uit de verschillende presentaties kwam naar voren hoe je als gemeente je deuren kan openzetten om ook inwoners en zorgaanbieders te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën.

Ik heb geleerd dat we het wiel opnieuw uit mógen vinden. En dat je dan, als je dat samen en met aandacht doet, een klein maar sterk wiel krijgt.
  – deelnemer gemeente Haren

Derk Loorbach (DRIFT) prees de groep om haar vermogen de vaak lastige theorie om te zetten in praktische innovaties en experimenten. “De capaciteit van de deelnemers om handen en voeten te geven aan doen én leren, het doendenken in de praktijk te brengen, heeft me positief verrast. Ik heb vrijwel geen enkele jargonterm gehoord, zoals participatiemaatschappij of cocreatie: en toch is iedereen daar direct of indirect en op een succesvolle manier mee bezig.”

Alle cursisten ontvingen na deze dag van presentaties en intensieve discussie het certificaat uit handen van Jantine Kriens (Directie VNG) en Derk Loorbach.

In januari starten de VNG Academie en Transition Academy een nieuwe advanced course Monitoring.

collage vng masterclass