Which new business models give future to agriculture?

Which new business models give future to agriculture?

The agrifood sector is under enormous pressure. On the one hand there is a tremendous increase in demand for food. On the other hand the agriculture & food industry is reaching its ecological, social and economical boundaries. And yet there has never been a time when there was so much innovation, both technical and social, in the agrifood domain as nowadays. Reforestation against climate change. Geothermal-dried tomatoes. All kinds of new, locally produced food and sustainable food chains. With technological masterpieces, such as livestock farming without antibiotics. This all brings up the question: which new business models give future to Agriculture?

It’s the title and topic of the inaugural speech of PJ Beers, Lecturer at the HAS University of applied sciences in ‘s Hertogenbosch. The publication, written in Dutch, is now available online and in hardcopy.

[DUTCH] Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?

De land- en tuinbouw staat onder druk. Enerzijds is er een steeds grotere vraag naar voedsel en anderzijds loopt de landbouw volop tegen ecologische en economische grenzen aan. Tegelijkertijd is de landbouw nog nooit zo vernieuwend geweest en op zo veel verschillende manieren. Boomteelt tegen klimaatverandering. Met aardwarmte gedroogde tomaten. Allerlei nieuwe, lokale producten en ketens. Met technologische duurzaamheidshoogstandjes, zoals veeteelt zonder antibiotica. Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?

“Welke nieuwe businessmodellen geven de landbouw toekomst?” is de publicatie bij de gelijknamige inaugurele rede van HAS Lector en DRIFT-collega PJ Beers en is online te lezen of te bestellen.

pj beers


Bijdragen aan omslag naar circulaire economie
Het lectoraat Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie richt zich op onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Deze businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame, circulaire economie in de groene sector met shared value (meervoudige waardencreatie) als organiserend principe.

Een breder waardenperspectief
Voor die omslag is een breder waardenperspectief nodig dan we nu hanteren. Het lectoraat onderzoekt daarom businessmodellen die op basis van shared value bijdragen aan duurzamere  productie- en consumptiesystemen in agro, food en leefomgeving. Shared value is ontwikkeld door de Harvard Business School (Porter et al) en betekent dat bedrijven niet alleen economische waarde produceren (winst), maar ook ecologische en sociale waarden. Waarden dus die gedeeld worden door verschillende partijen in de samenleving.

Het nieuwe ondernemerschap
Het bouwen van business cases in nauwe samenwerking met ondernemers, het verdisconteren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten, het valideren van uitgangspunten en kritische succesfactoren voor nieuwe businessmodellen en het nieuwe ondernemerschap staan daarbij centraal. Doel is om vanuit een businessinsteek te werken aan de omslag van het huidige agrofoodproductiesysteem naar een circulaire, functionele en biobased economie om daarmee de leidende positie van Nederland als kennisland op het gebied van agro, food en leefomgeving te versterken.

new business models