Masterclass: Versnel de energietransitie

Een energieagenda voor 2050, verkiezingen in de VS, ambities voor een aardgasvrij Nederland en grote verschuivingen in de offshore windmarkt: 2016 was een betekenisvol jaar voor de energietransitie. Het lijkt in Nederland niet langer de vraag óf er een energietransitie gaat komen – maar hoe we daar inhoud aan gaan gegeven.

DRIFT organiseert daarom ook in 2017 een 5-daagse postacademische leergang ‘Versnelling van de Energietransitie’ voor mensen die werken aan een ander, duurzaam energiesysteem.

Docenten o.a.: Jan Rotmans (DRIFT), Marjan Minnesma (Urgenda), Anne-Marieke Schwencke en Jan Willem van der groep.

In deze masterclass ontwikkel je een helder inzicht in de lokale, regionale en internationale ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor je eigen rol. Je leert actuele uitdagingen vanuit de transitietheorie te herkennen en de maatschappelijke context te begrijpen. Aan de hand van inhoudelijke colleges en praktijkgerichte intervisiesessies leer je bovendien een nieuwe strategische impuls te geven aan jouw bijdrage aan de energietransitie.

  • Analyseer en doorgrond actuele ontwikkelingen in het energiesysteem
  • Krijg inzicht in uitdagingen, oplossingen en in de rol van diverse spelers
  • Begrijp obstakels en kansen van sociale, politieke en institutionele aard
  • Versterk je netwerk, werk aan draagvlak & help lokale initiatieven groeien

“Een gigantische omslag”
Coördinator van de Masterclass Rick Bosman: “De eerste editie in 2016 was -als je het mij vraagt- echt een succes: zeer gemotiveerde deelnemers die samen een bijzonder kennis- en actienetwerk op hebben gebouwd. In 2017 staan er als het om de energietransitie gaat weer bijzondere ontwikkelingen te gebeuren. Met de verkiezingen in zicht loopt de spanning op: maar wat de uitslag ook zal zijn, de transitie naar een duurzame energie hou je niet meer tegen. De regimespelers (de partijen die het oude systeem verdedigen, red.) scharen zich nu zelfs achter de energieagenda: van het recht op gas naar het recht op warmte. Een gigantische omslag. Dat houdt ook een nieuw kabinet niet tegen”.

Waar en Wanneer?
De Masterclass ‘Versnel de Energietransitie’ bestaat uit 5 lesdagen en 1 terugkommiddag, die plaatsvinden tussen16 mei en 12 september 2017 op diverse locaties in Nederland. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de cursuspagina of download de folder. Let op: de inschrijving sluit op 15 april!

energietransitie

Photo: Centre for Alternative Technology (www.cat.org.uk) via Flickr (CC BY)