Advanced course Transition Monitoring

Transition Academy is organising an advanced course on transition monitoring, together with VNG Academy and Wageningen University. The course takes place on Januari 14 and Februari 4 and is set up for governement officials active in, amongst others, the social domain.

[In Dutch] De ontwikkelingen rond transitie en transformatie in het Sociale Domein kenmerken zich door zoeken, experimenteren en leren. Dat roept vragen op over monitoring: hoe meet je het succes van nieuwe manieren van samenwerken? Hoe kan je als gemeentelijke opdrachtgever experimenteerruimte geven, en toch verantwoording afleggen? Oftewel: hoe hou je de vinger aan de pols in het nieuwe Sociale Domein?

Om gemeenten en betrokken partijen daarin te ondersteunen biedt VNG Academie in samenwerking met de Transition Academy  een tweedaagse cursus Transitiemonitoring aan met theoretische grondslagen en praktische handvatten voor monitoring van transitie- en transformatie-opgaven.

De tweedaagse cursus is ontwikkeld door Transition Academy-docent PJ Beers en is zowel bedoeld voor beleidsambtenaren die zich bezig houden met inkoop en contractmanagement. Maar ook voor beleidsmakers, zoals programmamanagers, zijn van harte uitgenodigd.

Meer informatie over de cursus en inschrijving is te vinden op de website van de VNG Academie