Masterclass Transitiemanagement

(In Dutch)

De Masterclass Transitiemanagement Najaar 2017 zit helaas vol! Laat je gegevens hier achter om op de hoogte te blijven van volgende edities. Wil je op korte termijn aan de slag met transitiemanagement? Kijk dan op de cursuspagina van onze Transitie Vierdaagse, startend op 27 oktober!

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken momenteel een historische kanteling: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk aan de ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezond­heidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van jouw organisatie dien je te reageren op die grote complexe veranderingen.

Deze masterclass slaat een brug tussen maatschappelijke veranderingsprocessen (transities) en de rol die jij binnen je organisatie of eigen praktijk hierin kan spelen. Met transitiemanagement leer je een manier om richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen: sectoren, gebieden en de rol van organisaties. Zowel intern als in samen­spel met hun bredere context.

Universitair docenten begeleiden je in de vertaalslag van het transitiedenken naar de toepassing in je eigen praktijk. Je ontwikkelt een integrale transitieblik waarmee je je organisatie of eigen praktijk vooruit kan helpen.

In actuele praktijkvoorbeelden gaan de docenten in op alle aspecten die van belang zijn bij het toepassen van transitiema­nagement. De voorbeelden komen uit diverse sectoren en uit verschillende gebieden en steden in Nederland. Er is ruimschoots aandacht voor je eigen casuïstiek en het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

Opzet en inhoud

Deze masterclass bestaat uit vijftien modules verspreid over acht dagen en een terugkomdag. Door een combinatie van inhoud en proces (denken en doen) leer je hoe je structurele transforma­tieprocessen begeleidt voor een duurzame toekomst.

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod:

  • het maken van een systeemanalyse;
  • het creëren van een transitiearena;
  • de rol van visieontwikkeling;
  • het creëren van nieuwe agenda’s en coalities;
  • het doen van transitie-experimenten;
  • evaluatie en monitoring van het transitieproces.

Je verdiept je kennis met interactieve colleges en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en reflecteert op onderzochte casestudies uit binnen- en buitenland. Je verbreedt je kennis met de praktijkvoorbeelden van andere deelnemers en hoort hoe zij transities aanpakken op andere plekken en in andere domeinen. Je schaalt ten slotte je kennis op en past haar toe in je eigen casus, context en organisatie.

In die persoonlijke ‘transitiecasus’ pas je de begrippen van transi­tiemanagement toe, formuleert je je transitieopgave en ontwik­kel je een communicatiemiddel om je transitiestrategie te verspreiden. Gedurende de opleidingsdagen zijn er intervisie-sessies waarin de docenten en de andere deelnemers je constructief van kritische feedback voorzien.

Op de laatste leerdag presenteer je je transitiestrategie aan alle deelnemers van de masterclass. De dag wordt afgesloten met een feestelijke borrel en certificaatuitreiking.

Programma (onder voorbehoud)

Module 1 + 2 : woensdag, 6 september 2017
Module 3 + 4 : woensdag, 20 september 2017
Module 5 + 6 : woensdag, 27 september 2017
Module 7 + 8 : woensdag, 11 oktober 2017
Module 9 + 10 : woensdag, 1 november 2017
Module 11 + 12 : woensdag, 15 november 2017
Module 13 + 14 : woensdag, 29 november 2017
Eindpresentaties en afsluiting : woensdag, 20 december 2017


Resultaat

Je hebt je het transitieperspectief eigen gemaakt zowel qua denken als qua doen. Verdieping van de kennis wordt gerealiseerd door interactieve colleges, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en reflectie op onderzochte casestudies uit binnen- en buitenland. Het verbreden van kennis vindt plaats doordat je leert van geslaagde praktijkvoorbeelden en hoort hoe transities worden aangepakt op andere plekken en in andere domeinen.

Het opschalen en toepassen van alle kennis gebeurd doordat je de opgedane inzichten toepast op de eigen casus, context en organisatie.

Tijdens de intervisie-sessies ontvang je constructief kritische feedback van docenten en de overige deelnemers. Door de theorie te koppelen aan de verschillende actuele vraagstukken uit de eigen praktijk ontwikkel je een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven binnen de complexe situaties waarbinnen je moet opereren.

Voor Wie

Deze masterclass is voor jou bedoeld wanneer je als professional te maken heeft met transities en werkzaam bent in de private of (semi)publieke sector. Je bent bijvoorbeeld programmamanager, projectleider, onderne­mer, beleidsmedewerker of adviseur.

De folder met meer informatie over de opleiding kan je aanvragen via de Erasmus Academie.