Masterclass Social Innovation and Transformation

The Masterclass Social Innovation gives a broad insight in social innovation from a bottom-up perspective, learning lessons from social entrepreneurship and participative citizenship.

[DUTCH]

Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief in het organiseren van diensten en producten die voorheen door de overheid of het bedrijfsleven werden aangeboden. Steeds vaker ook ontstaat er bedrijvigheid met een maatschappelijke doelstelling: sociaal ondernemerschap. Er ontplooien zich sociale innovatie initiatieven in allerlei domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, huizenbouw en energievoorziening. De Masterclass Sociale Innovatie en Transformatie gaat in op deze ontwikkelingen.

De grenzen vervagen tussen consumenten en producenten, burgers en sociale ambtenaren en activisten en ondernemers. Overheden, bedrijven en andere organisaties zoeken manieren om op een goede en effectieve manier om te gaan met deze ontwikkelingen en transformaties. Tegelijkertijd dienen zij ze duurzaam te verbinden met grote maatschappelijke vraagstukken zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat, klimaatverandering en duurzaamheidsambities.

In deze masterclass gaan onderzoekers en professionals in op dit soort processen van sociale innovatie, en op de daarbij horende dilemma’s en worstelingen. U krijgt daarnaast in praktische casus handvatten om er op een constructieve en duurzame manier op te reageren. U leert waar nodig te faciliteren middels nieuwe vormen van participatieve samenwerking, alternatieve business modellen en organisatievormen. Gedurende de opleiding werkt u aan uw eigen casus.

We organiseren deze masterclass in nauwe samenwerking met Erasmus Academie, gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs voor professionals.

De Masterclass Sociale Innovatie en transformatie: een unieke kans om

 • Intensief te leren over een van de meest relevante thema’s van de 21e eeuw
 • Onder begeleiding van de meest toonaangevende docenten te werken aan een relevant theoretisch kader
 • Begeleiding bij uw persoonlijke casus te krijgen van docenten uit zowel academia als praktijk
 • Kennis te maken met een aantal van de meest vooraanstaande Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke verandering, transities en sociale innovatie
 • Een relevant netwerk op te doen

Opzet & Inhoud

Deze bijzondere Masterclass bestaat uit zes dagen, verspreid over drie maanden. Elke dag wordt verzorgd door meerdere docenten. De dagen bestaan voor een deel uit colleges en voor een deel uit interactieve discussies en werksessies waarin u wordt uitgedaagd om opgedane kennis direct toe te passen op situaties in de eigen werk- en/of leefomgeving. Om dit laatste te bewerkstelligen werkt u tijdens de masterclass aan een persoonlijke ‘sociale innovatie casus’.

Kerndocenten

Dr. Flor Avelino en Julia Wittmayer MSc van DRIFT.
Flor Avelino en Julia Wittmayer zijn momenteel als wetenschappelijk coördinatoren betrokken bij TRANSIT, een grootschalig internationaal onderzoek naar sociale innovatie en transformatie.

Het docententeam bestaat uit een divers gezelschap van wetenschappelijk experts en ervaringsdeskundigen. De docenten komen uit verschillende domeinen (wetenschap, overheid, bedrijfsleven, middenveld en burgerinitiatief) en verschillende disciplines. Samen bieden zij een divers spectrum aan perspectieven.

julia en flor
Hoofddocenten dr. Julia Wittmayer (l) en dr. Flor Avelino

Waar
De cursusdagen vinden plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) en op een tweetal externe inspirerende locaties in Rotterdam.

Wie en wanneer

Op dinsdagen van 09.30 tot 16.30 uur.

 • 7 februari 2017 –
  • Universitair docent dr. Flor Avelino: Theorieën & Concepten Sociale Innovatie & Transformatie
  • dr. Julia Wittmayer: Veranderende Rollen & Nieuwe Verhalen
 • 14 februari 2017 –
  • dr. Tine de Moor – Collectief Burgerschap in Historisch Perspectief
  • dr. Rob van Tulder – Multi-stakeholder Partnerschappen
 • 7 maart 2017 –
  • dr. Derk Loorbach – Sociaal-Economische Transformatie & Complementarie Democratie
  • Dr. Jan Jonker – Nieuwe Business Modellen
 • 28 maart 2017 –
  • Deelnemers delen hun cases
  • Sociaal ondernemers aan het woord
  • Frank van Steenbergen MSc – Zelforganisatie in de Stad
 • 11 april 2017 –
  • Chris Sigaloff – Participatie in en voor Maatschappelijke Vernieuwing
  • Pepik Henneman en dr Flor Avelino – Co-creatie & Intrinsieke Motivatie
 • 23 mei 2017 –
  • Eindpresentatie Cases Sociale Innovatie Deelnemersl.v. Dr. Flor Avelino, Julia Wittmayer MSc en Frank van Steenbergen MSc
  • Vragen, Discussie en Evaluatie met Prof.dr.ir. Jan Rotmans, DRIFT

Inspiratie, energie en kennis geeft deze masterclass. Vanuit verschillende perspectieven leren kijken, de vertaling van de theorie naar de praktijk en omgekeerd. Gedreven docenten die met passie hun verhaal vertellen en kennis delen. Je krijgt zoveel handvatten aangereikt die je kan toepassen in jouw praktijk. Ik kan het een ieder aanraden die openstaat voor vernieuwing en verandering

–  Trees van der Gun, 2014 – JSO Expertise Centrum

SCHRIJF JE NU IN!

masterclass social innovation