Accelerating the Energy Transition

The third edition of the Masterclass Accelerating the Energy Transition starts on February the 6th 2018! For more information and admission, please visit the new course-page.

On the 16th of May 2017 we kick-off a second edition of our executive course on the Energy Transition (in Dutch). This 5-day masterclass has been designed for all those wanting to boost their knowledge of the change dynamics in the energy sector in order to increase their ability to navigate the uncertainties, dilemma’s and questions accompanying this phase of the energy transition.

Continue reading in Dutch:

Energietransitie

Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en aardbevingen in Groningen zorgen in Nederland voor een steeds luidere roep om een duurzaam energiesysteem. Helaas zijn we geen koploper als het gaat om de omslag naar een duurzaam energiesysteem.

Toch zijn er signalen dat ook in Nederland de energietransitie op gang komt. Nieuwe spelers eisen een rol op in de energievoorziening en het energiesysteem decentraliseert.

Hoe de transitie richting een duurzame energiesysteem zal verlopen staat niet in steen gebeiteld. Op de middellange termijn is het daarom voor alle partijen – nieuw en oud – belangrijk om inzicht, flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen om met onzekerheden om te kunnen gaan. Deze Masterclass gaat in op die ambitie.

Voor wie

De Masterclass Energietransitie is een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, bedoeld voor mensen die (willen) werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. In het bijzonder is deze masterclass bedoeld voor:

  • Medewerkers van (semi)overheden die hun rol willen vormgeven in het ontwikkelen van duurzame energie en/of ondersteuning willen bieden aan de vragen vanuit de samenleving
  • Energiebedrijven en nieuwe energie-ondernemers, waaronder lokale energiecoöperaties
  • Intermediairs, zoals medewerkers van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerkbedrijven

Data en programma

De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen van 9.30 – 17 uur en een (facultatief) terugkommoment. De masterclass gaat van start op dinsdag 16 mei 2017. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op: 30 mei, 20 juni, 4 juli en 12 september. De masterclass vindt plaats op 5 verschillende, centrale locaties in het land.

Dag 1 – 16 mei – Rotterdam
Introductie in Transitiekunde en de Energy Transition met prof. dr. Jan Rotmans, Rick Bosman MSc en dr. Matthijs Hisschemoller (DRIFT)

Dag 2 – 30 mei –  Arnhem
Sturing en sturingsperspectieven in de Energy Transition, met o.a. prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT)

Dag 3 – 20 juni – Culemborg
Samenwerking in de Energy Transition en de rol van energiecoöperaties, met o.a. Anne-Marieke Schwencke (AS I-Research) en Dirkjan Vansintjan (RESCOOP)

Dag 4 – 4 juli – Delft
Het energiesysteem en duurzame decentrale energievoorziening voor de gebouwde omgeving, met o.a. dr Matthijs Hisschemoller, Jan Willem van der Groep ( founder van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future) en anderen

Dag 5 – 12 september – Amsterdam
Versnelling van de Energy Transition, met o.a. Marjan Minnesma (Urgenda)
Eindpitches

Geïnteresseerd? Schrijf je in via deze link of neem contact op met Mees Schouwenaar voor een oriënterend gesprek. Nienke Bloksma, deelnemer van de vorige editie, schreef een blog over haar ervaringen.

Opzet

De Masterclass biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk. Vijf samenhangende vragen vormen de rode draad van de cursus:

1) Systeem- en probleemanalyse: Welke grote veranderingen voltrekken zich momenteel in het energiesysteem? Hoe laten deze veranderingen zich duiden?

2) Toekomstvisie: Hoe ziet een duurzaam energiesysteem voor Nederland er uit? Welke alternatieven bestaan er voor de vraag naar warmte, elektriciteit en transport in de verschillende sectoren? Wat betekent decentralisering van het energiesysteem?

3) Positioneren: Welke rol kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor zich zelf kiezen om de energietransitie lokaal te faciliteren? Welke randvoorwaarden en dilemma´s doen zich hierbij voor?

4) Activeren: Hoe creëer je draagvlak voor energietransitieprojecten en hoe stimuleer je al bestaand maatschappelijk initiatief? Hoe communiceren overheden en maatschappelijke partijen hun keuzes naar doelgroepen, de media en het brede publiek?

5) Al doende leren: De transitie is een continu leerproces. Hoe kunnen geleerde lessen geborgd worden?

Voor jou als deelnemer is een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen en delen van kennis. Dit doe je onder andere met het (door)ontwikkelen van je eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundig perspectief. De Masterclass is er op gericht om de netwerken van deelnemers te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert.

Leerdoelen

  • Analyseer en doorgrond actuele ontwikkelingen in het energiesysteem
  • Krijg inzicht in de uitdagingen en oplossingen en in de rol van diverse spelers
  • Vergroot je kennisbasis van beschikbare technologieën & strategische implementatie
  • Begrijp obstakels en kansen van sociale, politieke en institutionele aard
  • Leer draagvlak te creëren en initiatief te stimuleren voor transitie
  • Pas opgedane kennis en inzichten toe op eigen energietransitieproject of vraagstuk
  • Bouw een lerend netwerk rondom jouw transitie-uitdaging.

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 2950 ex BTW. Aan het einde van de cursus Accelerating the Energy Transition ontvangen de deelnemers een certificaat van DRIFT.

Wij geloven dat diversiteit de transitie naar een duurzame samenleving versnelt. Om deelname voor iedereen mogelijk te maken, hebben wij twee WildCards waarmee gemotiveerde deelnemers zonder kosten kunt deelnemen aan de Masterclass Energietransitie. De inschrijving voor de wildcards is helaas inmiddels gesloten. We wijzen u er graag op dat voor privepersonen en ZZP-ers de mogelijkheid bestaat om studiekosten als aftrekpost voor de inkomsten- of winstbelasting in te zetten. Mochten de kosten voor u alsnog een te hoge barrière zijn voor deelname, neem dan contact op met Mees Schouwenaar, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Wildcard

Wij geloven dat diversiteit de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk maakt en versnelt. De kwaliteit onderwijs die wij bieden gaat echter gepaard met een prijs die voor sommigen minder toegankelijk is. Om deelname voor iedereen mogelijk te maken, geven wij daarom twee WildCards weg waarmee je zonder kosten kunt deelnemen aan de Masterclass Energietransitie voor gemotiveerde veranderaars met een klein budget. De WildCards voor deze editie van de Masterclass zijn vergeven.

Geïnteresseerd?

Vanwege grote belangstelling is de inschrijving voor de Masterclass Versnelling van de Energietransitie gesloten! Wil je op de hoogte blijven van komende edities of wil je je naam op de wachtlijst plaatsen? Neem dan contact op via transitionacademy@drift.eur.nl.

mc energie