Partners

ERASMUS ACADEMIE

Erasmus Academie is the institute for post-academic education of the Erasmus University Rotterdam. Erasmus Academie organises specialised courses for professionals and higher education for seniors (HOVO, Rotterdam). Erasmus Academie strives to make scientific knowledge useful and excessable via highstanding education.

The Transition Academie partners with Erasmus Academie in two of it’s popular masterclasses:  Transition Management and Masterclass on Social Innovation

MENEER DE LEEUW

Meneer de Leeuw faciliteert tijdelijke vernieuwingsnetwerken voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen met pioniers, vernieuwende beleidsmakers, inspirerende ondernemers en bijzondere burgers zet Meneer de Leeuw zich in voor de transitie naar een duurzame samenleving.

Meneer de Leeuw is mede-initiatiefnemer van de Burgermeester Academie. Pepik Henneman van Meneer de Leeuw is tevens een van de docenten in de Masterclass Transitiemanagement. Hij is ook betrokken bij diverse DRIFT-projecten, waaronder het MUSIC project, op basis waarvan de TAC France is opgericht.

VIATORE

Viatore (‘de voetenreiziger’) is een adviespraktijk die zich richt op het begeleiden van transities van netwerken en organisaties naar mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch volhoudbare systemen. Viatore helpt mensen en organisaties met advisering op maat, primair in de zorgsector, maar met cross-overs naar andere sectoren zoals milieubeleid, welzijn, wonen en onderwijs.

DRIFT en Viatore werken samen op het gebied van transities in de zorg, en ontwikkelen rondom dat thema ook cursussen en workshops op maat. Jord Neuteboom van Viatore, is tevens een van de docenten in de jaarlijkse Masterclass Transitiemanagement.

IHS

The Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) is an international centre of excellence of the School of Economics (ESE) and the Faculty of Social Sciences (FSS) of the Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, operating on a global scale by offering post-graduate education, training, advisory services and applied research.

Het IHS incorporeert transitiedenken in meerdere van hun modules, door docenten van DRIFT te includeren als gastsprekers. Momenteel leidt IHS ook het Erasmus Mundus programma ‘SUSTAIN’, waarin DRIFT één van de hoofdpartners is.

TRANSITIE FOCUS

Transitiefocus is a cooperation between Esther van der Valk and Harry te Riele – (ad)venturous advisors, tried and tested in both sustainable societal transitions and personal development processes.

Transition Academy and Transitiefocus work jointly to diminish the anger, pain and social-economic damage that often occurs when society goes through transitional jolts. TransitieFocus has the tools, experience and language to do so, and we think our cooperation is therefore an important one.