Schrijf je masterscriptie bij DRIFT

DRIFT zoekt bijzondere studenten die met hun masterscriptie willen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Het is duidelijk dat er een transitie naar een duurzaam en slim energiesysteem moet plaatsvinden, maar hoe werkt deze overgang in Nederland? In de praktijk blijken transities vaak een vorm van ‘nieuwe combinaties’ waarin gevestigde partijen en top-down beleid samen met nieuwe toetreders en bottom-up initiatieven komen tot nieuwe oplossingen. Maar welke spanningen en synergieën ontstaan als deze krachten samenkomen? Hiernaar kijkt het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems’ (TRAPESES) dat wordt uitgevoerd door DRIFT van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TUDelft samen met netbeheerder Alliander. Het consortium staat onder leiding van prof.dr. Derk Loorbach.

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2023 16% van de totale energievoorziening duurzaam is maar momenteel betreft het aandeel duurzaam opgewekte energie pas 5,8%. Vanuit het transitieonderzoek lijken beide percentages aan de lage kant: op termijn moeten we streven naar een 100% duurzaam energiesysteem dat waarschijnlijk alleen realiseerbaar is met inzet van alle slimme technologische, organisatorische, economische en sociale oplossingen die voorhanden zijn. In de context van het TRAPESES onderzoeksproject organiseert DRIFT een strategische dialoog met als doel de strategische potentie en bijdrage van allerlei vormen van bottom-up initiatief in de Nederland te ondersteunen en daarmee de transitie naar een smart en duurzaam energiesysteem te versnellen. De dialoog is gebaseerd op de aanpak van transitiemanagement en zal gedurende de periode van een jaar een aantal sessies omvatten. In de dialoog zullen belangrijke spelers uit de voorhoede van de Nederlandse energietransitie samen worden gebracht om tot een strategische agenda te komen.

TRAPESES is op zoek naar masterstudenten die interesse hebben om de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van de dialoog bij te staan, met inbegrip van dataverzameling en data-analyse atorvastatin calcium.

Specifieker zoeken wij naar studenten die:

  • een masteropleiding volgen waar een stage of een masterthesis vereist is;
  • een studie bestuurskunde, rechten, politieke wetenschappen-, internationale betrekkingen of global governance-, of milieukunde volgen
  • sterke analytische en organisatorische vaardigheden hebben;
  • zelfstandig, stressbestendig en creatief zijn;
  • ervaring met social media outreach hebben;
  • ervaring met kwantitatieve analyses van energie is een pré.

Voor de afstudeerscriptie zal de masterstudent begeleid worden door Antonia Proka en deelnemen aan inhoudelijke discussies van het TRAPESES team. De specifieke onderzoeksfocus en –aanpak zal in overleg met de student en haar of zijn opleiding worden ingevuld.

Stagevergoeding: €250 per maand inclusief reiskosten.

Ben je geïnteresseerd om ons team te komen versterken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Antonia Proka (proka@drift.eur.nl) voor 31 oktober 2016.

 

Masterscritpie Energietransitie DRIFT